Hotărârea nr. 10 din 14.03.2020 pentru propunerea instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României şi aprobarea unor măsuri suplimentare în vederea gestionării epidemiei de Coronavirus SARS-CoV-2

Având în vedere propunerea Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României şi propunerea instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României, referitoare la iniţierea demersurilor pentru instituirea stării de urgenţă,

Ţinând cont de evoluţia epidemiologică la nivelul teritoriului României precum şi de prognozele de creştere a numărului de cazuri de infectare în perioada imediat următoare cu Coronavirusul SARS-CoV-2, aspecte ce necesită luarea unor măsuri excepţionale,

Luând în considerare măsurile adoptate la nivelul ţărilor limitrofe României, precum şi a celor cu comunităţi mari de cetăţeni români,

În conformitate cu prevederile art. 2 lit. a), art.4 alin.(1) lit. c), d) şi f) din OUG. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 3 alin. (1) lit. d) din HG.nr.758/2009 pentru punerea În aplicare a Regulamentului Sanitar Internaţional 2005,

În temeiul prevederilor art. 8″1 şi art. 20 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind
organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de
Urgenţă,

Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 (1) Se propune întocmirea notei de fundamentare a Ministrului Afacerilor Interne, pentru instituirea Stării de urgenţă pe întreg teritoriul naţional, aşa cum a fost anunţată de către preşedintele României.

(2) Implementarea măsurilor adoptate pe timpul stării de urgenţă se va realiza cu
implicarea tuturor celorlalte ministere, instituţii, structuri contributoare, autorităţi şi
entităţi de drept public şi privat din România.

Art. 2 (1) Se aprobă instituirea izolării la domiciliu (în locaţia declarată la intrarea în
ţară), pentru o perioadă de 14 zile, pentru toate persoanele asimptomatice care sosesc în
România din ţările unde sunt confirmate cel puţin 500 de cazuri;

(2) Se extinde măsura carantinării pentru toţi cei care sosesc în ţară din zonele
carantinate, actualizate de către CNSSU la propunerea Grupului de suport tehnicoştiinţific
privind gestionarea bolilor Înalt contagioase pe teritoriul României şi publicate pe
site-ul Institutului Naţional de Sănătate Publică.

Art. 3 (1) Se aprobă măsura rămânerii la locul de izolare şi apelarea SNUAU 112,
pentru persoanele izolate la domiciliu, în situaţia în care, în timpul celor 14 zile, dezvoltă
simptomatologie specifică infecţiei cu coronavirusul SARS-CoV-2, urmând a fi alocat un
echipaj al serviciului de ambulanţă care se va deplasa la locaţie şi va preleva probe în
vederea testării.

(2) În funcţie de rezultatul testării, starea pacientului şi necesarul de îngrijiri
medicale, se vor lua măsuri pentru rămânerea în izolare la domiciliu, carantinarea sau
internarea cazurilor confirmate şi aplicarea tratamentului specific;

Art. 4 Se instituie obligaţia inspectoratelor teritoriale de muncă de a verifica modul
de implementare a măsurii impuse în Hotărârea nr. 7 din 11.03.2020 a CNSSU, privind
decalarea programului de lucru, în vederea reducerii riscului de contaminare pe timpul
deplasării la şi de la locul de muncă;

Art. 5 Se suspendă, până la data de 31.03.2020, organizarea şi desfăşurarea
târgurilor de maşini auto.

Art. 6 Prezenta hotărâre se transmite Guvernului României şi se comunică tuturor
componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, pentru
punere în aplicare prin ordine şi acte administrative ale conducătorilor acestora.

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE
PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII SPECIALE DE URGENŢĂ
ION-MARCEL VELA

Documentul format PDF

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *